Przestój i obniżony wymiar czasu pracy. Tarcza Antykryzysowa.

Przestój i obniżony wymiar czasu pracy. Co przedsiębiorca wiedzieć powinien w zakresie dofinansowania i obniżenia kosztów pracy. Jeszcze jednej tarczy nie wzięliśmy skutecznie do ręki, a już są propozycje kolejnej. Wszystko to jednak „kropla w morzu potrzeb”. Mam nadzieję, że ten tekst nie zdezaktualizuje się […]

 734